אחריות

רכשתם כיסוי מסדרת otterbox אתם זכאים לאחריות, 

חברת Otter Products, LLC (להלן: "אוטרבוקס", או "החברה") מנפקת אחריות .
 האחריות תקפה על מוצרי החברה בלבד ולא על מוצרים צד ג' כלשהו.
האחריות מכסה פגמים בחומר או בעיבודו ע"י החברה בלבד. לפי הצורך, ובהתאם לשיקול דעתה בלעדי של החברה, היא תספק לצרכן (בהגדרתו כצרכן לפי חוק הגנת הצרכן, התשמ''א - 1981 ) מוצר חלופי זהה מחודש, , מוצר דומה בעל ערך דומה או החזר כספי או זיכוי.
 בכל מקרה, ערך ההחזר הכספי או הזיכוי לא יגדל מעלות המוצר כפי ששילמה הצרכן. לצרכן לא תהיה כל טענה כלפי החברה או שיקול דעתה. האחריות אינה כוללת נזק שנגרם במזיד, כתוצאה משימוש או התקנה שאינם לפי הוראות החברה, או כתוצאה מרשלנות הצרכן או מי מטעמו.
אוטרבוקס לא תישא באחריות כלשהי לנזק סיבתי, ישיר או עקיף, שנגרם כתוצאה משימוש במוצריה לאדם או מוצר צד ג' בכל מקרה שהוא. ע"מ לממש את האחריות החברה תבקש מהצרכן הוכחה לנזק ע"י תמונה או משלוח המוצר לכתובת החברה או בכל דרך אחרת ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, החברה עשויה לבקש ע"פ שיקול דעתה הבלעדי הוכחת קנייה בצורה של קבלה, חשבונית או כל אמצעי אחר.


תגובה 1: